Afinas

Muntstraat 3A
9308 Aalst - Belgiƫ
Ligging
Gsm: 0475 83 44 35
BTW BE0452 296 053
info@afinas.be

Wat Afinas te Aalst voor u kan doen

Afinas Platform Financiële Planning verdiende zijn sporen als adviesbureau voor Belgische en buitenlandse institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en banken.

Naast het advies op het vlak van macro-economie en beleggingsstrategieën werd actief meegeholpen aan de ontwikkeling van nieuwe producten.
Onze beroepservaring stellen we nu ook ter beschikking van individuele personen.

Onze exclusieve samenwerking met de ploeg van het beleggingsblad Afinas geeft u en ons de mogelijkheid om gebruik te maken van een jarenlange research en het team van één van de oudste Belgische beleggingsblaadjes.

De Afinas financiële planning wordt de buffer tussen al wie zich inlaat met Uw vermogen.
We worden Uw eigen persoonlijke adviseur die Uw belang centraal stelt!

Onafhankelijk advies

Uw bankier maakt deel uit van een commercieel verkoopnet dat verplicht wordt bepaalde producten te verkopen. Bovendien worden hem bepaalde quota opgelegd, wat zijn keuzes beperkt en kleurt.
De verzekeringsmakelaar doet hetzelfde en laat zich leiden door exclusiviteit of commissieovereenkomsten met bepaalde maatschappijen.
Een boekhouder wilt wellicht nieuwe vennootschapsvormen aanprijzen.
De notaris wil aktes verlijden...
De familie weet het altijd beter, maar is dat zo wel?

Afinas stelt zich echter onafhankelijk op. Wij zijn géén bank of vermogensbeheerder.
Uw geld blijft dus te allen tijde onder uw controle bij de maatschappij die u zélf wilt.

Sparen - beleggen - fiscaliteit - pensioen - verzekeringen - vastgoed: op elk domein kunnen wij u bijstaan. Het plaatje in zijn geheel bekijken vermijdt overlappingen en kosten!
Kortom, AFINAS stelt het belang van de klant centraal!

Hoe gaan we te werk?

Fase 1: De kennismaking
Via een persoonlijk gesprek krijgen we inzicht in uw familiale en financiële situatie, we kijken naar uw behoeften, levensverwachtingen, enz.

Fase 2: De inventaris
Samen maken we een overzicht van uw volledige patrimonium, uw inkomen, uw belastingaangifte, uw leningen en verbintenissen, polissen, enz.
Kortom, al uw gegevens worden in kaart gebracht.

Fase 3: Verwerking en advies
Uw gegevens worden met elkaar in relatie gebracht.
Volgens uw wensen en doelstellingen worden mogelijk verbeteringen aangeduid en uitgewerkt. Eventuele problemen en tekortkomingen worden vermeld. Dat leidt tot het opmaken van een Financiële Audit.

Fase 4: Bespreking en aanpassing
De Financiële Audit wordt u overgemaakt, waarna we hem samen bespreken.
Onze opmerkingen en aanpassingen worden een laatste maal op uw wensen afgesteld.

Fase 5: De uitvoering
De Financiële Audit wordt in de praktijk gebracht, het nodige wordt gedaan waarbij u zich tot uw eigen financiële tussenpersonen of contacten kunt richten.
Indien gewenst, kunnen we verder onderhandelen omtrent kosten, tarieven, een vergelijkende studie maken tussen verschillende mogelijkheden, enz.

Enkele thema’s

Pensioenplanning

De wetgever biedt heel wat mogelijkheden om op een fiscaalvriendelijke manier een pensioenkapitaal op te bouwen (groepsverzekering, VAPZ, ...). 
Als onafhankelijk adviseur vergelijkt Afinas Financiële Planning alle spelers en zoekt ook op dit domein de beste tegenpartij. Risico versus opbrengst zijn hier immers van
cruciaal belang.

 • Wanneer kan en mag ik stoppen met werken?
 • Hoeveel zal mijn wettelijk pensioen bedragen?
 • Wat moet ik doen om mijn huidige levensstandaard te behouden?
 • Hoeveel moet ik sparen om een voldoende vermogen op te bouwen?
 • Welke risico's kan ik of mag ik zeker niet nemen?
 • Wat met mijn pensioen in geval van echtscheiding?
 • Wat als mijn echtgeno(o)t(e) sterft?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Successie

‘Niets is zeker behalve de dood en de belastingen', schreef Benjamin Franklin al in de 18de eeuw. Naast een deskundig beleggingsadvies is ook een goede begeleiding op fiscaal vlak primordiaal voor de optimalisatie van uw persoonlijke financiële situatie.
In België hebben we (nog) geen vermogensbelasting maar dat wordt meer dan gecompenseerd met zware successietarieven. Door u tijdig voor te bereiden toont Afinas Financiële Planning hoe u ook dit probleem kunt optimaliseren.
Huwelijkscontract, schenking, maar ook controle en structureren zijn hier de trefwoorden. Wacht niet tot uw dood of die van uw partner want dan is het te laat!

 • Wat is het verschil als ik mijn huwelijkscontract wijzig?
 • Is een testament een oplossing, en zo ja, hoe?
 • Ik schenk misschien best mijn vermogen al weg maar hoe doe ik dat?
 • Behoud de controle!
 • Dek u in tegen het vooroverlijden van de begiftigde!
 • Behoud de vruchten of aanverwanten!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Huwelijksstelsel

De wetgeving ten opzichte van huwelijkscontracten is fundamenteel gewijzigd door de bescherming van de langst levende partner. De keuze van het huwelijkscontract wordt bepaald door ofwel de controle en bescherming van beide partners ofwel door de optimalisering van de overdracht van het patrimonium.

Welk stelsel vermindert de successie?
Met een keuzebeding kan de langstlevende de beste oplossing kiezen.
Zelfstandigen moeten het gezin beschermen tegen schuldeisers.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Vermogensstructuur

Afinas Financiële Planning brengt uw hele vermogen in kaart, roerend én onroerend.
Maar we doen meer; we zoeken de beste structuur om dat hele vermogen het best in onder te brengen om te voldoen aan uw wensen en doelstellingen op korte en lange termijn.

 • Zijn een Tak 21 of 23, een maatschappij, een private stichting of een holding een oplossing?
 • Wat doe ik met mijn patrimoniumvennootschap?
 • Is een BVBA of NV een oplossing?
 • Opteren we voor verzekeringsbeleggingen?
 • Is een maatschappij, een commanditaire vennootschap, een holding,... een oplossing?
 • Wat doen we met het familiebedrijf?
 • Vergeet de afschaffing van de aandelen aan toonder niet!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Fiscale optimalisatie

Weet dat de Belgische staat ons vermogen belast.
Taksen bij aan- en verkoop, roerende voorheffing en meerwaardebelastingen zijn maar enkele voorbeelden. Wie met vennootschappen werkt, kent allicht al de taxaties van de voordelen in natura en weet hoe moeilijk het is uw geld eruit te halen of
meerwaarden te vermijden.  

 • Hoe ‘ontwijk' ik roerende voorheffing en meerwaardebelastingen?
 • Hoe haal ik geld uit mijn vennootschap?
 • Hoe kan ik de patrimoniumvennootschap optimaliseren?
 • Hoe kan ik de groeps- en levensverzekering ten volle benutten?
 • Hoe kan ik mijn familiebedrijf overlaten?
 • De woonbonus, de fiscaalvriendelijke leningen, de taksvrije investeringen,...

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Risicobescherming

Een familiefortuin moet beschermd worden tegen de volatiliteit van de financiële markten, maar ook sociale bescherming is een must.

 • Wat is het risicoprofiel van uw beleggingen?
 • Wat bij plots overlijden?
 • Wat bij invaliditeit?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Planning met onroerend goed

De Belg is geboren met een baksteen in de maag. Toch wil ook de staat een (heel veld) graantje(s) meepikken!

 • Optimaliseer de fiscalisatie!
 • Haal meer uit uw hypothecaire lening!
 • Koopt u via een vennootschap of een andere structuur?
 • Wat met blote eigendom en vruchtgebruik? En gesplitste aankoop?
 • Hoe vastgoed overdragen naar de volgende generatie?
 • Wat met buitenlands onroerend goed?
 • Wat met mijn patrimoniumvennootschap?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Rentmeesterschap

Voor grotere familiekapitalen, verspreid over verschillende portefeuilles en vermogensbeheerders, staan wij u bij met de opvolging van de verschillende portefeuilles in het breder kader van de globale portefeuille. Daarnaast staan wij ook in voor het contact met de diverse vermogensbeheerders, de verdeling van de portefeuille tussen de verschillende beheerders in functie van hun beleggingsstrategie en de controle of de beheerders hun mandaat correct invullen.
In de Angelsaksische wereld staat deze dienstverlening beter bekend als 'Family Office'.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Back to Top