Afinas

Muntstraat 3A
9308 Aalst - Belgiƫ
Ligging
Gsm: 0475 83 44 35
BTW BE0452 296 053
info@afinas.be

Fondsen: open architectuur is een must

Alleen al de ‘Expert Databases' van Standaard & Poors bevatten bijna 65.000 fondsen.
Het pallet aangeboden fondsen wordt bij de meeste banken beperkt tot de eigen huisfondsen.

Het voordeel van fondsen

1. Diversificatie

Stop niet al uw eieren in één mand. Een beleggingsfonds omvat al gauw 50 à 100 verschillende posten die niet altijd op dezelfde manier reageren op bepaalde marktomstandigheden.
In geval van een faillissement, fraude in één bedrijf is de impact kleiner.

2. Professioneel beheer

Fondsbeheerders hebben een eigen track record, steunen op een ploeg van analisten.
Aan- en verkoopbeslissingen worden genomen na diverse selectiecriteria.

3. Fondsen laten toe te investeren in moeilijk toegankelijke markten

Privébeleggers hebben vaak geen toegang tot bepaalde markten of sectoren. Bovendien doet men er beroep op eigen (of aanverwante) studiebureaus.
Voorbeeld: beleggen in een groeimarkt zoals Vietnam doet men gemakkelijker via een fonds. Idem als men zich wilt richten op de mooie toekomstvooruitzichten
van nanotechnologie.

4. Flexibiliteit en liquiditeit

De meeste fondsen hebben een dagelijkse notering. In- en uitstappen kan men dagelijks doen zonder de koersen te beïnvloeden. Op de beurs daarentegen kan men een positie opbouwen in een beloftevolle small cap, maar als u de positie wilt verkopen, kan dat de koers fors beïnvloeden.

5. Aanvaardbare kosten

De aankoop van een fonds is goedkoper dan de som van de diverse aan- en verkopen binnen een portefeuille van individuele aandelen.

Open architectuur: een must!

Het is belangrijk dat men kiest voor een open architectuur. Hierbij beperkt de keuze zich niet tot de fondsen eigen aan de (depot)bank. De bankier laat ook toe fondsen van derden te kopen. Er zitten bijna 30.000 fondsen in onze databank. Een open architectuur laat toe dat de klant objectief kan geadviseerd worden door het beste fonds uit de markt aan te bieden.

Een bank waar u alleen de eigen fondsen in portefeuille mag nemen heeft een pak nadelen tegenover een bank of instelling waar u ‘alle' fondsen kunt kopen. Elke bank heeft immers een eigen stijl en macro-economische visie die zich vertaalt in de strategie van
alle eigen fondsen.
Bovendien vindt een bank in zijn eigen fondsen het bos door de bomen niet meer.
We stellen ons de vraag wat het nut is in de Belgische grootbanken om honderden (!!) fondsen op de markt te gooien? Zo kan men slechte returns wegsteken, want er zal er toch eentje bij de top zitten!

Afinas Platform Financiële Planning kan zich beroepen op een jarenlange ervaring.
Niet voor niets gaven we gedurende 23 jaar een beleggingsblad uit waar onze portefeuilles jaar na jaar de beursindexen klopten. We ontwikkelden onze eigen selectiecriteria en portefeuilleopvolging die onafhankelijk bleef voor de druk van financiële (bank)groepen.

Wat zijn de voordelen van een onafhankelijke financiële adviseur zoals Afinas?

  • Een objectief, onafhankelijk en gepersonaliseerd advies

We zijn niet gebonden aan één fondsbeheerder. Van de bijna 30.000 fondsen uit onze databank kunnen we onafhankelijk de fondsen kiezen waarvan we denken dat ze de komende jaren zullen ‘outperformen'.

  • Een professioneel analyseteam

Via kwantitatieve maar vooral kwalitatieve analyse worden niet alleen de betere fondsen geselecteerd, maar blijven we die opvolgen tot een verkoop zich opdringt of een beter fonds zich aanbiedt. We blijven ook continu in contact met de fondsbeheerders.

  • Alle fondsen worden vergeleken

De gegevens van elk fonds worden in kaart gebracht en vergeleken met andere fondsen uit dezelfde sector, categorie of regio.

  • De belegger kan zijn rekening onderbrengen waar hij wil

Let wel op: kies voor een financiële instelling die de aankoop van fondsen van derden toelaat. Laat u nu niet afleiden door het aanrekenen van depotkosten. Die zijn doorgaans maar maximaal 0,25 % per jaar! Een goed gekozen fonds haalt zeker meer dan die 0,25 % extra rendement. Belangrijk is ook welke kosten (aan-/verkoop, arbitrage) de depothouder zal aanrekenen.

Hoe kiezen we voor u de betere fondsen?

Stap 1: de macro-economie
We vertrekken altijd van een eigen macro-economische visie.
Wat zijn de groeikansen van de economie, regio per regio? Zal de rente stijgen of dalen?
Wat met het renteverschil op lange en korte termijn? Wat zullen de munten doen? I
s de beurs goedkoop of duur?…

Stap 2: bepalen van het risicoprofiel
Elke belegger is verschillend; de gepensioneerde bedrijfsleider die zijn groepsverzekering trekt of de 30-jarige bediende die een erfenis ontvangt zullen anders moeten beleggen.
Sommigen kunnen leven met grote risico's, anderen schuwen elk kapitaalrisico.
Afinas Platform Financiële Planning kan u hierin helpen en een strategie uitstippelen.

Stap 3: de eerste selectie
Tienduizenden fondsen opvolgen kan niet. Daarom zijn er kwantitatieve selectiecriteria ontwikkeld. De fondsen worden onderverdeeld per categorie, onderling vergeleken en aan enkele ratio's onderworpen. Het gevolg is een grote uitzuivering die het aantal fondsen terugbrengt tot een 500-tal. Die selectie blijft totaal onafhankelijk: alle fondsaanbieders kunnen hierin voorkomen.

Stap 4: de basisselectie
Per regio, actiefklasse, soort fonds worden er maximaal een 5 à 6-tal fondsen weerhouden. Hierbij kijken we naar de volatiliteit, liquiditeit, hoe het fonds zich gedraagt in periodes van fikse schommelingen, de strategie, de consistentie van de performance,... Er wordt gekeken wie het fonds beheert, of de beheerder zijn aangegeven beleid volgt,... Is hij volledig geïnvesteerd of zit hij met (te) grote cashposities,… ?

Stap 5: de uiteindelijke selectie
Hier komt het risicoprofiel van de klant ter sprake. We gaan per individu een portefeuille samenstellen die beantwoordt aan de behoeften en doelstelling van de privébelegger. Afhankelijk van het bedrag kan het aantal fondsen tussen de 1 en de 20 liggen.

Stap 6: de opvolging
Eens u de fondsen hebt gekozen, moeten ze worden opgevolgd!

Wist u dat...?

... er veel mogelijkheden zijn om zonder of met beperkte kosten in te tekenen op beleggingsfondsen? Onze grootbanken hanteren inschrijvingskosten van gemiddeld 2,5 à 3 %! Een schande!
... u beter voor een beheersformule tekent en daardoor de inschrijvingskosten
fors kan drukken?
... de depotbank, eventueel via de beheersformule, een retrocessie krijgt op de beheerskosten? Stel dat u als inschrijver een aandelenfonds koopt waar de interne beheerskosten 1,5 % bedragen, dan krijgt uw bank een deel van dat beheer terugbetaald.
... inschrijven via een verzekeringsformule (tak 23) heel wat taksen kan uitsparen (let op de inschrijvingstaks op het verzekeringscontract van 1,1 %)?
... een formule in het buitenland (zeg maar Luxemburg) u verschillende taksen kan doen uitsparen? Doorgaans moet u rekenen dat wie fondsen koopt voor een bedrag van 10.000 EUR in België na aan- en verkoop 150 EUR kwijt is aan taksen die niet bestaan
in het buitenland!
De fiscus kan niet verbieden dat u uw geld in het buitenland belegt, al was het in Tumbuktu!
U moet het natuurlijk blijven aangeven. Combineer dat met een levensverzekering (tak 23) en u krijgt een pak andere voordelen: gemakkelijke successieplanning, geen roerende voorheffing (legaal!),…

Ook hier kan Afinas Platform Financiële Planning u wegwijs maken.

Stel uzelf even de volgende vragen:
Wie van uw bankadviseurs heeft u gecontacteerd in de periode dat de rentes hun bodem hadden bereikt? Wie heeft zijn Rentinvest, Renta Fund, en andere obligatiefondsen gearbitreerd? Wie van u heeft Fidelity Growth in portefeuille en is gecontacteerd omdat de fondsbeheerder de laatste 3 jaar tot twee maal toe is veranderd? Wie weet dat een (zeer degelijke!) groep zoals Carmignac zijn beleggingen centreert rond 5 beleggingsthema's.
Maar wat als u die niet volgt? Wie heeft zijn mix fondsen (met zowat 50 % obligaties) gearbitreerd omdat de regels van roerende voorheffing zijn veranderd,… ?

Besluit

Voor wie in fondsen belegt, is open architectuur een must! Daarnaast blijft opvolging een noodzaak. Een onafhankelijke begeleiding durft de strategie van de fondsbeheerder of het portefeuillebeheer in vraag te stellen.

TIP: via een verzekeringscontract type ‘tak 23' is de keuze van de fondsen veel uitgebreider. Zo moet een Iers of Luxemburgs verzekeringscontract dat in België wordt aangeboden in het kader van de vrije dienstverlening wel een aantal strikte beleggingsregels volgen, maar het universum toegelaten fondsen is veel uitgebreider dan de lijst die de CBFA heeft goedgekeurd (zie Financieel Forum / Bank en financiewezen 2006 /4).

Het samenstellen van een portefeuille binnen een tak 23 kan op twee manieren:

  • de polishouder kiest al dan niet in samenspraak met een adviseur of beheerder zelf de onderliggende fondsen.
  • ofwel doet hij beroep op een gestructureerde aanpak via een dakfonds.

Let op: Afinas Platform Financiële Planning is GEEN bank of vermogensbeheerder!
U moet steeds beroep doen op een financiële instelling. We kunnen u wel begeleiden in uw keuzes of uw bestaande portefeuille analyseren!

AFINAS Platform Financiële Planning analyseert de fondsen, vergelijkt ze met sectorgenoten, berekent het risico en helpt u zo de goede keuze te maken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons via onze contactpagina.
Wij helpen u graag verder.

Back to Top